• Lasten kilpaileminen on mahdollisimman lajinomaista ja leikinomaista ja sen tulee aina tapahtua lasten ehdoilla.
 • Otteluaika on 1,5 minuuttia. Ottelu päättyy ajan loppuessa tai 8 pisteen erolla. Lisäksi ottelut voidaan käydä poolina, jos ottelijoita on kuusi tai vähemmän
 • Ottelualue on 6 x 6 metriä
 • Pyykkipoikia on neljä, kolme edessä ja yksi takana. Pyykkipojan irrotessa tuomari laittaa sen takaisin ottelijan pukuun samalle paikalle
 • Jos pyykkipojan saa irti vastustajan puvusta lajinomaisella tekniikalla (zuki), mutta se tippuu, annetaan ippon (yksi piste).
 • Jos pyykkipoika jää käteen, annetaan Nihon (kaksi pistettä). Jos kumpikin irrottaa pyykkipojan, pisteen saa se ottelija, joka teki suorituksen ensin. Jos suoritus on yhtäaikainen, tuomitaan aiuchi. (vrt. aikuisten säännöt). Sanbon (kolme pistettä) annetaan selkeästä horjutuksesta (ashibarai) sekä irti saadusta pyykkipojasta, riippumatta siitä jääkö se käteen vai ei
 • Ottelun tuomaristo koostuu kahdesta tuomarista (päätuomari ja juokseva aputuomari).
 • Jos kumpikaan ottelijoista ei ottelun päätyttyä ole saanut pistettä, tai jos molemmilla on sama pistemäärä, tehdään ratkaisu hanteilla. Tasatilanteessa ei käydä uusintaottelua (sai-shiai).
 • Lyönnit, potkut ja maahan asti viedyt kaadot ovat kiellettyjä. Ashibarai (pyyhkäisy) on sallittu.
 • Muilta osin käytössä ovat WKF:n säännöt, eli esim. rajanylityksistä ja kielletyistä toiminnoista varoitetaan normaaliin tapaan. Lisäksi kiellettyjä kategoria 2 toimintoja ovat:
  -suljettu, passiivinen otteluasento, jossa ottelija suojaa käsillään pyykkipoikia
  -kaksin käsin tehdyt ylhäältä alaspäin tehdyt torjunnat tai työnnöt
 • Annettaessa pistettä, varoitusta, rangaistusta ym., tulee tuomarin japanilaisten termien lisäksi selittää termit suomeksi. Lasten tulee aina ymmärtää tuomarin ohjeet.
 • Tuomarin tulee aina kilpailusarjan alussa selittää kilpailijoille voimassa olevat säännöt lapsille tajuttavalla tavalla, sekä olla valmis vastaamaan kilpailijoiden, ohjaajien tai vanhempien esittämiin kysymyksiin.
 • Suojat eivät ole pakollisia.