Usein kun karatesta pilaillaan on mukana epäämäräistä huutoa. Tämän huudon tarkoitus on olla kiai.
Kiai on oleellinen osa vahvaa karatetekniikkaa. Kiai on oltava mukana kata suorituksessa, muuten kata ei ole todellinen. Samaten karatekilpailussa tehtäessä pistetekniikkaa on mukana suorituksessa oltava kiai.

Pelkistetysti voidaan ajatella että kiai syntyy luonnostaan tehtäessä räjähtävää suoritusta kuten esimerkiksi keihäänheitossa. Karatessa kiain tarkoitus on suoritushetkellä tyhjentää keuhkot kaikesta hapesta jännittäen samalla vartalon kaikki lihakset. Suoritus hetkellä ollaan täysin valmiita vastaanottamaan mahdollinen vastaisku. Näin suoritetulla tekniikalla saadaan aikaan kime. Ehkä se vastustajakin säikähtää hieman ….

K: Mistä erottaa mustan vyön karatekan alempi vöisestä karatekasta ?
V: Mustan vyön karateka huutaa murskatessa lautaa, alempi vöinen huutaa murskauksen jälkeen!