PM-kilpailut

  • 2023 PM 1. kadetit ryhmät
  • 2023 PM 3. kadetit parit

SM-kilpailut

  • 2022 SM 1. kadetit yksilöt
  • 2022 SM 3. alle 17-v. parit & ryhmät
  • 2022 SM 3. Beach Taekwondo, alle 17-v. ryhmät
  • 2021 SM 2. kadetit yksilöt
  • 2021 SM 3. kadetit parit

Written by Maika