Ippon Kumite –harjoitteiden tavoite on

  • opettaa kohdistamaan hyökkäykset oikeaan kohteeseen
  • opettaa todellisen ja tehokkaan hyökkäystavan käyttämiseen
  • tehdä suoritukset teknisesti oikein ja niin nopeasti kuin mahdollista
  • kehittää puolustajan reagointikykyä ja kokonaishallintaa siten, että puolustustekniikat alkavat ennalta määrätyistä hyökkääjän tekniikoista huolimatta vasta hyökkäyksen jälkeen.
  • opettaa puolustajaa käyttämään vartalon väistöä pois hyökkäyslinjalta torjunnan yhteydessä ja suorittamaan vastahyökkäys optimaaliselta etäisyydeltä (minimiväistön periaate) välittömästi väistön ja torjunnan jälkeen

Ippon Kumite –harjoitteet ovat pariharjoittelun perustekniikkaa. Suorituksissa tulee kiinnittää huomiota oikeaan etäisyyteen, ajoitukseen, oikeisiin perusasentoihin ja suoritusten tekniseen puhtauteen.

Ippon Kumite –harjoitteiden suorittaminen alkaa perusasennossa, josta kumpikin osapuoli
muuttavat asentonsa valmiusasentoon (yoi) siten, että puolustaja liikkuu hyökkääjän aloitteesta.

Lyöntitorjunnoissa (chudan uke, yodan uke) hyökkääjä (tori) liikkuu vasemmanpuoleiseen hyökkäysasentoon (junzuki hidari gamae) puolustajan (uke) pysyessä valmiusasennossa.

Potkutorjunnoissa (maegeri uke) tori liikkuu vasemmanpuoleiseen otteluasentoon (hidari hamni gamae) puolustajan liikkuessa hyökkääjän aloitteesta taakse oikean- tai vasemmanpuoleiseen otteluasentoon (hamni gamae) riippuen siitä kummalle puolelle väistö ja torjunta tehdään. Suoritusten jälkeen lyönti- ja potkutorjunnoissa molemmat osapuolet liikkuvat askeleen tai liuútuksen avulla oikeanpuoleiseen otteluasentoon, josta yhtäaikaisesti, hitaasti siirtävät etummaisen jalan taaimmaisen jalan viereen perusasentoon ja palaavat lähtöpaikalle yoi –asentoon.