Perhebudossa pääpaino on liikkumisen ilo, leikkimielisyys ja tutustuminen monipuoliseen ja vaativaan kamppailulajiin. Kids-karaten tärkeitä asioita ovat lapsen liikunnallisten taitojen, nopeuden, ketteryyden ja motoriikan kehittäminen monipuolisilla harjoitteilla ja leikeillä.

Harjoitukset ovat tarpeeksi lyhyitä ja innostavia, jotta lapset jaksavat innostua osittain leikin varjolla tapahtuvaan opetukseen. Sosiaalisetkin taidot kehittyvät harjoitellessa karatea sillä toisen huomioon ottaminen ja vastustajan kunnioittaminen ovat olennainen osa karatea.

Karatessa salikuri on tärkeässä roolissa harjoittelun ohella ja sekin valmistaa lapsia tärkeiden arvojen nodattamiseen henkisen kasvun tiellä.

Harjoituksiin tullaan yhdessä 2–6-vuotiaan lapsen kanssa. Harjoittelemaan voi tulla joko vain toinen vanhempi, molemmat vanhemmat, isovanhempi, kummi jne.. Osallistumismaksu on perhekohtainen.

Syksyn 2017 perhebudo alkaa tiistaina 22.8.2017.